Mimoriadny oznam

Až do odvolania vo Farnosti Sielnica rušíme 

  • Sv. omše pre verejnosť (prítomných môže byť maximálne šesť osôb)
  • Krsty, sobáše a pohreby s účasťou širšej verejnosti         
  • Spovedanie väčšieho počtu osôb v kostole
  • Spoločnú modlitbu ruženca a ostatných pobožností
  • Prípravu na birmovku (bude prebiehať elektronicky)
  • Modlitby matiek vo štvrtok
  • Detské stretká v sobotu

Naďalej ostáva

  • Otvorená predsieň kostola pre osobnú modlitbu počas dňa (v čase približne od 8.00 do 18.00)
  • Možnosť individuálne požiadať na fare o spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých, návštevu chorých alebo duchovný rozhovor 
  • Fungovanie farskej kancelárie

V Sielnici 15.10.2020

Marián Gregor, farár