Pätnásty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, medzi hlavné zásady aktuálneho lockdownu patrí heslo: Ži v bubline! Chce nás viesť k obmedzeniu širokých medziľudských kontaktov na kontakty s našimi najbližšími. Základná bunka spoločnosti a teda aj tá najmenšia bublina je rodina.

Keď som v kostole začal rozkladať betlehemské postavičky a dozvedel som sa, že sú zakázané verejné bohoslužby, nenosil som už pred oltár ďalšie sochy, nechal som tam len Svätú rodinu. Keď bublina, tak bublina!

Iste, nie je dobré žiť celý život v bubline – uzatvorený, bez záujmu o ostatných. Svätá rodina sa tak ani nesprávala. Bola otvorená všetkým návštevám. Prichádzali k nej ľudia vznešení i menej vznešení, ľudia rozličného zamestnania, rozličnej farby pleti, z rozličných krajín a rozličných náboženstiev. No aby im táto rodina mala čo ponúknuť, musela byť najprv zameraná dovnútra – na svoj stred. A ním bol Ježiš.

Koľko kresťanských rodín má vo svojom strede televízor, alebo niečo iné!? Ak v strede nie je Ježiš, život v bubline sa skôr či neskôr stáva neznesiteľným. No ak sa najprv zavrieme do samoty s Ježišom, potom vieme ľahšie prijať či už našich najbližších alebo aj cudzích ľudí. Z toho vznikajú zdravé rodiny a ako bunky spoločnosti majú silu uzdravovať celý národ.

Pri zakladaní nových rodín je dôležité uvedomiť si, aké sú pôvodné rodiny novomanželov. Prinášajú si z nich dobré aj zlé a dávajú akoby do spoločného hrnca. Mnohé sa dá iste aj prekonať. Štvrté Božie prikázanie o úcte k rodičom a rodinných vzťahoch nie je náhodou na začiatku prikázaní upravujúcich náš vzťah k ľuďom. Naše rodinné vzťahy ovplyvňujú aj tie ďalšie, ktoré rozvíjame. Pred tým sa nedá nikam utiecť.

Ideálna rodina bola v dejinách len jedna. No aj v tých našich rodinách sa môžeme dennodenne usilovať o ich ozdravenie tým, že do ich stredu postavíme Ježiša. Peknú nedeľu vo vašich bublinách vám praje a žehná vás

Marián Gregor, farár

Pätnásty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Pätnásty list Sielničanom