Novoročný list Sielničanom

Milí bratia a sestry, hoci vám z celého srdca prajem do nového roku aj zdravie, predsa ono nie je najdôležitejšie! Krásny vinš venoval kedysi sv. Pavol Efezanom, keď napísal: „Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.“ Prosím, prečítajte si tieto slová z dnešného druhého čítania pomaly a pozorne, možno aj viackrát! Niet nič väčšieho ako poznanie Boha! Tu Ho poznávame iba veľmi pomaly a čiastočne. Ale keď Ho uvidíme, budeme v nekonečnom úžase a nikdy Ho nebudeme schopní úplne obsiahnuť. Spoznávanie Boha je nekonečné, lebo On je nekonečný.

Mnohí svätci trpeli rozličnými chorobami a zraneniami. Svätý Ignác väčšinu života kríval. Sv. Alfonzovi deformovaná chrbtica tlačila hlavu dole tak, že si bradou neustále obnovoval ranu na hrudi. Sv. páter Pio a Terézia Neumannová kvôli bolestivým stigmám museli často ležať v posteli. V roku 2006 zomrel iba 15-ročný bl. Carlo Acutis, trpiaci na leukémiu. Niektorí svätci boli celý život ochrnutí, iní celý život slepí, … príkladov by bolo na tisíce. Jedno mali spoločné – zdravie bolo pre nich druhoradé. Najdôležitejšie bolo poznanie Boha a láska k Nemu.

Iste o zdravie sa máme starať, aj Biblia nás k tomu vyzýva. Pri čítaní múdroslovných kníh Starého zákona môžeme byť až prekvapený koľko návodov na zdravé stravovanie a zdravý životný štýl sa tam nachádza. No ani zdravie – hoci tak dôležité – nesmie stáť na vrchole našich hodnôt. Ono často opakované „ak je Boh na prvom mieste, potom aj všetko ostatné je na správnom mieste“ nás postupne naučí obdivuhodnej trpezlivosti, sile a pokoju, ktorý môže dať jedine Boh, a to v akýchkoľvek skúškach a utrpeniach. Amen.

Marián Gregor, farár

P.S.: Keďže ste si na Silvestra nemohli vypočuť štatistiku za rok 2020, naša farská stránka vám ponúka novovytvorenú kategóriu, kde nájdete aj štatistiky z minulých rokov: https://www.farnostsielnica.sk/farnost/statistiky/
Správu o hospodárení farnosti si zas môžete prezrieť na farskej nástenke počas celého mesiaca január 2021.

Novoročný list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Novoročný list Sielničanom