Osemnásty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, ani sme sa nenazdali a je tu posledný deň vianočného obdobia. Mnohí možno máte pocit, že Vianoce ani neboli. Nebol ani sneh, ani polnočná, ani koledovanie, ani jasličková pobožnosť, nespievali sme koledy.

V prvých storočiach kresťania Vianoce ani neslávili a sneh a koledy sú dodnes v mnohých krajinách neznáme. Predsa však udalosti narodenia Ježiša Krista zmenili svet úplne od základov.

Hoci už aj na Slovensku stovky ľudí zomierajú na covid-19 a ďalšie tisícky majú kvôli nemu život ohrozený, predsa sa ešte stále nájdu takí, ktorí tento vírus popierajú alebo podceňujú, opatrenia považujú za prehnané a vakcínu za biznis. Podobne je tomu aj v pohľade na duchovný vírus. Ak niekto popiera hriech a jeho škodlivosť, potom je Ježiš Kristus pre neho zbytočný a kresťanstvo potom pochopiteľne vníma len ako obyčajný biznis.

No sú vari dôsledky hriechu neviditeľné? Nezomierajú kvôli nemu denne ľudia? A ďalším vari aspoň neznepríjemňuje život, neoberá o pokoj a radosť? To najhoršie však nevidíme – večné utrpenie. Od tohto všetkého nás prišiel Kristus oslobodiť – od večného utrpenia aj od pozemského otroctva hriechu.

Pri Ježišovom krste v Jordáne nad ním zaznieva Otcov hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“. Vďaka Ježišovi, ktorý sa stal jedným z nás, Boh si nás adoptoval. A preto aj pri našom krste akoby hovoril: „môj milovaný syn“, „moja milovaná dcéra“. Pristupuje k nám ako princ, ktorý v popoluške spoznáva princeznú. Miluje nás nie pre to, akí sme, ale ešte viac preto, akí by sme mohli byť. Vianoce sú teda zároveň slávením ľudskej hodnoty.

Sv. Lev Veľký ako pápež kedysi na Vianoce takto oslovil svojich veriacich: „Kresťan, poznaj svoju veľkosť. Dostal si účasť na božskej prirodzenosti , preto sa nevracaj nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Uvedom si, k akej hlave a telu patríš ako úd. Spomeň si, že si bol vytrhnutý z moci temnoty a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva. Sviatosťou krstu si sa stal chrámom Ducha Svätého: nevyžeň zo seba nešľachetnými činmi takého vznešeného obyvateľa, neskláňaj znova šiju do diablovho otroctva; veď tvojou výkupnou cenou je Kristova krv.“ Pripomínajme si často náš krst i našu hodnotu! To bude najvzácnejšie ovocie Vianoc, vďaka ktorému budeme schopní žiť po celý rok ako Božie deti. Amen.

Marián Gregor, farár

Osemnásty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Osemnásty list Sielničanom