Dvadsiaty tretí list Sielničanom

Milí bratia a sestry, predminulý týždeň bol vyhlásený nový štyridsaťdňový núdzový stav, ktorý má obmedziť šírenie koronavírusu v našej krajine. My kresťania sme v stredu začali tiež akýsi štyridsaťdňový núdzový stav, ktorý nazývame pôstom. Jeho cieľom je čo najviac obmedziť šírenie hriechu v našom živote. Pôst, modlitba a almužna sú už stáročiami osvedčené prostriedky, ktoré tomu napomáhajú. To, že sa človek v niečom uskromní, obmedzí komfort svojho života a viac sa vloží do služby druhým, ho robí silnejším a čistejším.

Radostné odhodlanie, s ktorým vstupujeme do pôstu, však môže veľmi rýchlo vyprchať. Prekážky v pôstnom snažení bývajú dokonca niekedy väčšie ako v iných obdobiach. Nečudujme sa, veď niečo podobné zažil aj Ježiš. „Satan ho pokúšal“ najviac práve vtedy, keď začínalo jeho verejné pôsobenie a rozhodol sa postiť.

To, že máme pokušenia, nie je hriech. Je to práve dobré znamenie, lebo ako hovorí sv. Ján Zlatoústy: „Zlodej nejde nikdy tam, kde nič nie je; diabol tiež nepokúša takého človeka, ktorého už má vo svojej moci.“ Stále sme Boží a to diablovi vadí. Ktorýsi mystik videl duchovný obraz mesta, kde pri kláštore bolo dvesto diablov a pri krčme len jeden – k čomu dostal vysvetlenie, že tamtých v krčme už ani netreba pokúšať, hrešia aj sami od seba, kdežto v kláštore čaká diablov ešte veľa práce, aby sa im podarilo aspoň niečo.

Ak sme zobrali pôst ako skutočnú výzvu a nielen ako tradičné prípravné obdobie pred Veľkou nocou, potom nás tešia aj ďalšie slová sv. Jána Zlatoústeho: „Čím je boj tvrdší a ťažší, tým je aj väčšie víťazstvo. Dub silnie v búrke, telo sa otužuje prácou a námahou a duša sa zdokonaľuje premáhaním v pokušení.“

Nie je to však iba náš boj a naše víťazstvo. Slová Pána Ježiša „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ pochopíme hneď pri prvom zlyhaní. Vždy máme poruke Jeho pomoc. No tie najsilnejšie prostriedky sú pre vás od decembra akoby zatvorené v trezore. Preto vám ponúkam každú pôstnu nedeľu od 14.00 do 15.00 možnosť sviatosti zmierenia a sv. prijímania. V tom čase budem k dispozícii v kostole a hoci verejné zhromaždenia sú stále zakázané, chcem vám umožniť aspoň takéto individuálne prijatie jednej alebo oboch sviatostí.

Prajem vám veľa radosti z toho, že sme Boží, vieru v Jeho moc a vytrvalosť v dobrých predsavzatiach. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty tretí list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty tretí list Sielničanom