Dvadsiaty šiesty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, určite ste už videli fotografie miest a dedín, ktoré boli zničené, či už počas zemetrasení alebo vojen. Zhorené strechy, vybité okná, preborené klenby katedrál. No mnohé publikácie tieto hrôzostrašné zábery hneď vzápätí dopĺňajú zábermi na tie isté budovy, ktoré sú už opravené a všetko sa skvie vo svojej (takmer) pôvodnej kráse.

Hoci sa dnešná nedeľa nazýva „nedeľou radosti“, prvé čítanie a žalm sú veľmi smutné. Hovoria o zničenom Jeruzaleme a babylonskom zajatí. „Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety.“ Ak vieme, že niečo bolo kedysi tak krásne, o to viac nám puká srdce, keď vidíme, že je to zničené.

Tak puká i srdce Boha pri pohľade na človeka. Žiadne iné stvorenie totiž neučinil tak rozvoja schopným ako človeka. Aký je krásny a aký úžasný ešte môže byť! Ľudské vynálezy, umenie a vzdelanie, zručnosť a všelijaké schopnosti, ktorými svet môže prekypovať – to všetko je oslavou Boha, ktorý má právo tešiť sa zo svojho stvorenia. Nie vždy Mu to však doprajeme. Niekedy naše schopnosti zneužívame, Boha ignorujeme a svet ničíme.

Pohľad Boha na ľudstvo musel byť naplnený veľkou ľútosťou, keď na svet poslal svojho Syna. Mohol to byť pohľad podobný onomu pohľadu na mestá, kedysi krásne, ale teraz zničené. No Boh dokáže aj z ruín vystavať nový svet. A zo smútku môže nechať vyrásť tryskajúcu radosť. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“

Skúsme si tieto slová viac krát prečítať. Ježiš ich doslova vynáša priamo z centra Najsvätejšej Trojice a robí tento Boží pohľad a zámer s ľudstvom zjavným. Ako opravené domy a kostoly, ako rozkvitnutá a upravená krajina, tak je v Božích očiach obnovený človek, vďaka dielu záchrany, ktoré vykonal Syn.

Milí bratia a sestry, toto je radosť, nad ktorú niet. Nemá to byť len radosť jednej nedele, ale radosť celého života kresťana. Sme vykúpení! Ak by padali aj sekery, alebo nás gniavili tie najhoršie vírusy, táto radosť je väčšia a nik nám ju nevezme. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty šiesty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty šiesty list Sielničanom