Mimoriadny oznam

Od 19. apríla 2021 môže byť
v našom kostole na bohoslužbách súčasne maximálne 25 osôb.
Obsadzujte iba miesta označené papierikom !
V laviciach je to papierik pred Vašou tvárou,
na lavičkách (pod chórom a na chóre) papierik za Vaším chrbtom.