Tridsiaty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, sú situácie, v ktorých človek zostáva prekvapený, zaskočený, kedy nemôže uveriť vlastným očiam. Niektorí ľudia si vtedy zvyknú pretrieť oči, a pozrieť sa ešte raz na to, čo ich tak prekvapilo.
Aj dnešná nedeľa sa nesie v duchu akéhosi pretretia očí, aby sme sa presvedčili, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Apoštoli, ktorí už o Jeho zmŕtvychvstaní počuli, majú Ho zrazu priamo pred sebou. Ako sme videli z ich reakcií – neveria vlastným očiam. Musia si ich akoby pretrieť, Ježiš im musí dokazovať, že nie je len duch, ale má mäso a kosti.
Túto svoju skúsenosť so zmŕtvychvstalým apoštoli neskôr odovzdávajú ďalej. Vypočuli sme si Petrovu kázeň i Jánovo podanie. Za tých dvetisíc rokov bolo veľa tých, ktorí týmto slovám uverili a nazývajú sa kresťanmi. A je ich veľa i dnes. No v posledných storočiach objavujú sa i odporcovia, ľudia, ktorí nielen popierajú zmŕtvychvstanie, ale chcú ho aj vedecky vyvrátiť. Všelijaké možné i nemožné pokusy poprieť Ježišovo zmŕtvychvstanie skončili vždy fiaskom. Naproti tomu jestvujú nadprirodzené úkazy, ktoré zmŕtvychvstaniu nasvedčujú. Každý rok na Veľký piatok okolo 13tej hodiny vzniká na kameni Božieho hrobu záhadný plameň, ktorý si potom odnášajú tisícky veriacich. Celá záležitosť je vždy kriticky prekontrolovaná, aby nešlo o podvod. Jav skúmajú vedci, je prítomná polícia, no tvrdenie je jednoznačné – jedná sa o nadprirodzený jav. Nehovorím to preto, žeby takéto niečo bolo pre nás potrebné. Buď veríme, alebo nie. Nepotrebujeme k tomu zázraky. No je jasné, že nám, ktorý sme uverili sa nikto nesmie vysmievať. Lebo Ježišovo zmŕtvychvstanie nemožno poprieť, tak ako nemožno poprieť ani to, že z neho čerpáme silu.
Istý komunistický rečník v ZSSR raz dve hodiny dokazoval, že Boh nejestvuje. Napriek tomu si niekto po jeho prejave dovolil zakričať: Christos voskrese! Na čo zástup odpovedal: Voistinu voskrese! (Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych!) Boli to ľudia, ktorým vedomie Ježišovho víťazstva dodávalo silu. Nemali sa za čo hanbiť.
Ježiš je uprostred nás. Možno tomu tiež od veľkej radosti nevieme uveriť. Pretrime si oči! Nech On víťazí aj v našom živote. Amen.

List Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: List Sielničanom