Tridsiatyprvý list Sielničanom (4. sada) – Druhá adventná nedeľa

Milí bratia a sestry, možno ste počuli o skupine ľudí, ktorí minulý mesiac na severe Anglicka uviazli v jednej krčme. Dôvod? Silné sneženie, ktoré zavialo cesty aj krčmu samotnú. Uviaznutí iba posielali správy, že im je dobre, majú zásoby a čas si krátia vedomostnými a speváckymi súťažami. Na Slovensku ani nemusí byť také silné sneženie a niektorí ľudia v krčme uviaznú aj tak … no uviaznúť sa dá vo všeličom, nielen v alkoholizme a nielen v ťažkých zlozvykoch. Možno si myslíme, že žijeme celkom slušný kresťanský život, každý deň sa modlíme a nikomu neubližujeme a predsa sme uviazli. Možno je to stereotyp, možno stagnácia a možno všeličo iné, len nie „život v plnosti“, ktorý nám ponúka Ježiš. Aj nám má čo povedať volajúci hlas Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Je advent, hoci iný ako predošlé roky … a možno je to práve príležitosť objaviť aj iné cesty, po ktorých k nám môže prísť Pán. Ak nemôžem ísť do kostola, môžem svoje úsilie vložiť viac do osobnej modlitby. Ak práve nemôžem počúvať kázne, môžem viac čítať Písmo a ďalšiu duchovnú literatúru. Ak nemôžem zažívať spoločenstvo Cirkvi tak ako doteraz, môžem si viac uvedomiť dar najbližších príbuzných, spolupracovníkov, či spolužiakov.

„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ – toto biblické odporúčanie nám ukazuje, že tie cesty, po ktorých k nám môže prísť Pán, sú zároveň cestami, po ktorých už dnes môžeme vykročiť my k Nemu. Nenechajte tieto cesty neprejazdné! Neuviaznime niekde, kde nám je naoko dobre! Zásoby sa nám raz minú. Každý, kto prijal Ježiša za svojho Pána, je priamo pri zdroji Života. Amen.

Marián Gregor, farár