Poriadok a úmysly sv. omší (DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 5.12. – DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok
Pi – 10.12. – 18.00
– kántrový deň Za upevnenie rodín
So – 11.12. – 18.00
(nedeľná)
Ne12.12. – 8.00 ,10.00TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – „Gaudete“

Úmysly sv. omší:

Pi: + Imrich Goljan, Ján Ryboš a Margita
So: poďakovanie za jubileum
Ne: za farnosť

Verejné bohoslužby sú od 10.12.2021 povolené pre očkovaných a prekonaných.
V našom kostole môže byť maximálne 30 osôb.
Obsadzujte iba miesta v laviciach označené papierikom
(papierik pred Vašou tvárou).
Pre vstup do kostola je potrebný doklad o očkovaní alebo prekonaní Covid 19.
Spovedám pol hodinu pred večernými sv. omšami.
Pre tých, ktorí sa verejných bohoslužieb nemôžu zúčastniť,
budem k dispozícii v kostole v nedeľu (12.12 a 19.12) od 14.00 do 15.00,
kedy môžete požiadať o sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.

Ide o tzv. individuálnu pastoráciu, preto sa nesmú tvoriť rady a v priestore nesmie byť naraz viac
ako 6 osôb. Chorých v domácnostiach môžem navštíviť len na výslovné požiadanie.