Individuálne návštevy

INDIVIDUÁLNE môže kostol navštíviť a požiadať o sviatosť zmierenia
a sväté prijímanie KAŽDÝ (nielen OP).

Povinný je respirátor, dezinfekcia, rozostupy.

V priestore sa nesmú vytvárať rady ! Maximum 6 osôb.


Kňaz bude k dispozícii: 12.12, 19.12, 25.12, 1.1 a 6.1 od 14.00 do 15.00.