Poriadok a úmysly sv. omší (ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 19.12. – 8.00, 10.00 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Po – 20.12. – 7.30
Ut – 21.12. – 18.00

St – 22.12. – 10.00 (pohreb Romana Kuchárika) ,18.00
Št – 23.12. – 18.00 – (latinské ordinárium) + betlehemské svetlo
Pi – 24.12. – 7.30, 24.00
(polnočná)
So – 25.12. – 8.00 , 10.00 – NARODENIE PÁNA,
slávnosť
Ne26.12. – 8.00 ,10.00SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ondrej Jesenský
Ut: + Ján, Mária, Pavel a Anna Kanková
St: + Roman Kuchárik + Ladislav Miškela
Št: + Vladimír Cvik
Pi: + Božena Kušpálová na úmysel
So: za farnosť
Ne: za farnosť na úmysel

Všetky sv. omše (okrem pohrebu) sú v režime OP (do 30 osôb). Vždy treba mať pri sebe doklad o očkovaní (nie staršom ako 365 dní) alebo prekonaní Covid19 (nie staršom ako 180 dní)!
● Spovedám pol hodinu pred večernými sv. omšami. Chorých v domácnostiach môžem navštíviť len na výslovné požiadanie.