Novoročný list Sielničanom

Milí bratia a sestry, začíname nový rok a ako vždy sme plní očakávaní. Je známkou zvedavosti pýtať sa, čo nám nový rok prinesie; no je známkou múdrosti, pýtať sa, čo nás naučí. Učíme sa celý život. Od malička sme sa učili slovíčka a ich význam. Ale aj ľudstvo ako také svoju reč rozvíjalo iba postupne. Jednotlivé národy si vytvárali pojmy a slová a tak neustále rozširovali svoju slovnú zásobu. Rozprávanie starozákonnej knihy Genezis o tom, ako človek pomenúval jednotlivé živé tvory, opisuje iba začiatok dlhého procesu vzniku biologickej terminológie. Dodnes nepoznáme všetko a budeme si musieť vytvoriť nové pojmy na označenie objaveného.

Popri tom, že ľudské slovo stále vzniká, ale aj zaniká či pretvára sa, je tu aj Slovo večné, nemenné. Pred dvetisíc rokmi nastal čas, aby sme ho spoznali, aby sme sa ho naučili. „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ – sú to vôbec prvé slová zapísané v jazyku našich predkov – staroslovienčine, pre ktorú sv. Konštantín – Cyril vytvoril písmo, neskôr po ňom pomenované ako cyrilika.

Už staroveký filozof Filón z Alexandrie si uvedomoval potrebu akéhosi prostredníka medzi človekom a Bohom. Nazval ho Logos, teda Slovo, ale vôbec nemal predstavu, žeby to mala byť nejaká osoba, už vôbec nie bezbranné dieťa. O niečo neskôr jeho krajan, apoštol Ján opisuje Ježišovo narodenie práve použitím Filónovho termínu Logos: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Veľký dialóg medzi gréckou vzdelanosťou a kresťanským evanjeliom otvoril cestu početným mystickým úvahám a rozvíjaniu náuky o Logose ako Druhej Božskej Osobe.

V Ježišovi Kristovi nám nepribudol len nejaký nový pojem do našej slovnej zásoby, ale spoznali sme Slovo, cez ktoré bolo všetko stvorené a ktoré sa stalo jedným z nás. Nik v dejinách neprejavil väčšiu pokoru než je tá Božia. Vo filme Princ a bedár sa stretnú dvaja chlapci, navonok úplne podobní – jeden je synom anglického kráľa a druhý synom bedára. Dohodnú sa, že si vymenia úlohy aj oblečenie. Princ znáša nepríjemnosti špinavých ulíc a zlého zaobchádzania zo strany ľudí, zatiaľ čo bedár sa prechádza po kráľovských komnatách. Nestalo sa niečo podobné pred dvetisíc rokmi? Boh sa stal človekom, aby si sa Ty mohol stať bohom, teda aby si sa oslávený mohol prechádzať po jeho komnatách a bol účastný nebeskej hostiny. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu“. Prajem vám všetkým, bratia a sestry, aby bol pre nás nastávajúci rok požehnaným časom, v ktorom lepšie spoznáme Ježiša Krista, večné Slovo. Nech On vedie aj všetky naše ľudské slová, ktoré v tomto roku vyriekneme. Amen.

Marián Gregor, farár