Poriadok a úmysly sv. omší (DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 2.1. – 8.00, 10.00 DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Po – 3.1. – 7.30
Ut – 4.1. – 18.00

St – 5.1. – 18.00
Št – 6.1. – 8.00, 10.00 – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
Pi – 7.1. – 18.00
So – 8.1. – 18.00 –
(predvečer sviatku)
Ne9.1. – 8.00 ,10.00KRST PÁNA, sviatok

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Emília a Ján Mráz
Ut: + rodina Mojžišová a Šetková
St: + Emília Parobková, 1.výr.
Št: za farnosť
Pi: za Božiu pomoc pre syna s rodinou
So: + Ján Lauko
Ne: za farnosť

Všetky sv. omše sú v režime OP (do 30 osôb). Vždy treba mať pri sebe doklad o očkovaní (nie staršom ako 365 dní) alebo prekonaní Covid19 (nie staršom ako 180 dní)!
● Pri sv. omšiach v stredu a štvrtok požehnám tzv. trojkráľovú vodu.

VŠETKÝM VÁM PRAJEM POŽEHNANÝ,
RADOSTNÝ A POKOJNÝ NOVÝ ROK

Marián Gregor, farár